Liên hệ

Jerrii.net

  • Số 31A Phùng Chí Kiên, Phường 7, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu
  • Tel: 0254.3836.567
  • Hotline: 0908.52.9699
  • Email: jerrii.vt99@gmail.com
  • Website: jerrii.net